0

Recycling van onze producten

Verwijdering van batterijen (in overeenstemming met de batterijwet BattG)

Batterijen en accu’s bevatten zowel waardevolle grondstoffen als schadelijke stoffen. Daarom zijn consumenten wettelijk verplicht om ze in te leveren bij erkende inzamelpunten. Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het restafval.

Gebruikte batterijen en oplaadbare batterijen kunnen gratis worden ingeleverd bij ons, gemeentelijke inzamelpunten of recyclingcentra of overal in de handel waar batterijen/oplaadbare batterijen worden verkocht.

Waarom moeten batterijen en oplaadbare batterijen apart worden weggegooid?

Afvalbatterijen kunnen schadelijke stoffen bevatten die het milieu of de gezondheid kunnen schaden als ze niet op de juiste manier worden verwijderd. Batterijen en accu’s bevatten echter ook belangrijke grondstoffen (bijv. ijzer, zink, mangaan, kobalt, nikkel, grafiet, koper, aluminium, lithium) en worden hergebruikt. 

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat verwijdering met het huishoudelijk afval verboden is. Als batterijen of oplaadbare accu’s relevante zware metalen bevatten, worden ze bovendien gemarkeerd met het bijbehorende chemische symbool.

Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

0